Aqidah

Halaman ini berisi artikel tentang aqidah / akidah Islam, pengertiannya, pentingnya akidah Tauhid, macam-macam akidah, contohnya dll. Akidah adalah asas, akar atau pondasi bagi muslim, semua amalan harus bertolak dari akidah yang benar. Akidah / aqidah adalah keyakinan seseorang yang tempatnya di hati, iman kepada Allah, Malaikat termasuk akidah.