Faedah ilmiyah

Faedah ilmiyah islam, kumpulan catatan dan tulisan yang mengandung faedah dari segi keilmuan, hikmah dll